Pronájem obojživelníka C580H

28.11.2012 16:28

Zarezervujte si pro nadcházející pracovní sezónu (Březen-říjen) 2013 našeho oboživelníka, který vám může pomoci se sekacími či drenážmími prácemi.

 

Stroj CONVER ©C 580H je obojživelný nosič nářadí, určený pro pohyb ve vodě a neúnosném podloží rybníků, řek, toků přívodních kanálů. Tato schopnost je využívána při odstraňování vegetace v plavebních koridorech, rekreačních vodních plochách, na březích rybníků a řek. Pokosený rostlinný materiál je možné, stejně jako naplaveniny, dopravovat na břeh, pomocí tlačného vynášecího zařízení, pro nakládku na dopravní prostředky k transportu a dalšímu zpracování.

Další možnou aplikací, pro kterou je stroj CONVER© C 580H používán, je schopnost těžit sedimenty jak za použití sacího čerpadla, tak použitím bagrovací, či podkopové lopaty. Optimální je jeho nasazení v lokalitách, kde je potřebný zásah „z vody“ bez možnosti přístupu ze břehu.

V případě zájmu nás kontaktujte na info@technicke-lode.cz